Personaltraining in een nette fitness-studio in Hoofddorp                                  
     

Algemene voorwaarden MB personal fitnesstraining.

1). De persoonsgegevens van de klant worden door MB personal fitnesstraining niet aan derden ter beschikking gesteld. 

2). De persoonsgegevens kunnen door MB personal fitnesstraining worden gebruikt om de klant informatie toe te zenden over          de producten en diensten die MB personal fitnesstraining aanbiedt. Tenzij de klant dit niet wil en dit per email aangeeft. 

3). MB personal fitnesstraining behoudt het recht om de training te annuleren bij ziekte, ongevallen, feestdagen, vakantie en               slecht weer. De openstaande lessen zullen opgeschoven worden of indien gewenst terug betaald worden. 

4). Indien u een afspraak niet kan nakomen, gelieve dit uiterlijk 24 uur voor de sessie telefonisch te melden, anders wordt de              sessie in rekening gebracht. 

5). De klant kan alleen het contract beëindigen/bevriezen door langdurige blessure of ziekte mits er een schriftelijke                             verklaring van een arts of erkende specialist overhandigd kan worden. 

6). De klant kan alleen het contract beëindigen door een verhuizing schriftelijk aan te tonen en dat door de toegenomen reistijd         het niet meer haalbaar is voor de klant om de personal trainingen te kunnen volgen. 

 7). MB personal fitnesstraining behoudt ten alle tijden het recht om zich te ontbinden van de activiteiten, de klant zal zijn of                haar resterende tegoed retour ontvangen.

 8). Sporten bij MB personal fitnesstraining is op eigen risico. 

9). Je begrijpt en gaat akkoord dat het je eigen verantwoordelijkheid is om de trainer op de hoogte te stellen van eventuele                 veranderingen in je gezondheid, die van invloed kunnen hebben om veilig te kunnen trainen. 

10).De factuur zal uiterlijk 1 week voor aanvang van de nieuwe maand verzonden worden en uiterlijk een dag voor de eerste les          van de nieuwe maand dient de betaling te worden voldaan. 

11).Beroepsmatig kan cliënt aangeraakt worden door de trainer om te voelen of de oefening juist uitgevoerd word. Mocht dit niet        gewenst zijn dit gelieve aan te geven aan de trainer. 

12).De klant dient een handdoek, bidon en schone schoenen bij zich te hebben tijdens de  binnen training dit uit hygiënisch                  oogpunt. 

13).Met het ondertekenen van het PERSONAL TRAINING CONTRACT gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. U gaat                akkoord met het voor u opgestelde contract, en u heeft de intake naar waarheid ingevuld.


ALGEMENE VOORWAARDEN SUP-JE-FIT

1). Suppen bij M.B. Personal fitnesstraining op eigen risico en uit vrije wil. 

2). Je bent in goede gezondheid, blessures dienen altijd gemeld te worden aan de trainer.

3). Het is verplicht om een zwemdiploma te hebben om deel te nemen aan SUP-JE-FIT.

4). Het is niet toegestaan om deel te nemen aan SUP-JE-FIT onder invloed van alcohol en/of drugs. Ben je onder invloed dan             zullen de afgesproken kosten op je worden verhaalt. 

5). Als je de afgesproken training niet kan nakomen dien je dit uiterlijk 24 uur van te voren  door te geven aan Martijn Bakker               0641499223, anders worden de kosten in rekening gebracht. De op tijd afgemelde training word op een andere dag of tijd             ingehaald. 

6). M.B. Personalfitnesstraining is niet aansprakelijk voor gestolen eigendommen. 

7). M.B. Personalfitnesstraining is niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel opgelopen tijdens de training. 

8). M.B. Personalfitnesstraining verhaalt de kosten aan cliënt bij het moedwillig vernielen van de eigendommen van M.B.                     Personalfitnesstraining. 

9). M.B. Personalfitnesstraining behoudt het recht om trainingen af te zeggen en te verplaatsen i.v.m. ziekte of                                       weersomstandigheden.